Meny Lukk

Regler for booking av timer

For å opprette bruker, send e-post til brukeradmin@goliatk.no med informasjon om navn og telefonnummer.

Bookingregler utesesong (booking til fritt spill for medlemmer)

  1. Man må være medlem for å kunne booke time. Timen må benyttes av den som har booket. Ingen kan i utgangspunktet spille mer enn en time av gangen.
  2. Banene kan bookes frem til timen starter.
  3. Ledige baner eller baner hvor den som har booket ikke har møtt opp innen 10 minutter, kan benyttes fritt av andre medlemmer.
  4. Et medlem kan booke bane for én uke frem i tid, men kun én time om gangen. Du kan altså ikke booke ny time før den første timen er benyttet.
  5. Styret henstiller medlemmene til å avbooke en time så snart man forstår at man ikke kan benytte den. Hvis samme medlem gjentatte ganger unnlater å avbooke, vil man kunne bli utestengt fra bookingen for en periode.

Bookingregler innesesong (booking av strøtimer)

  1. Medlemmer kan booke timer en uke frem i tid.
  2. Ikke-medlemmer kan booke time inntil 24 timer før timen skal benyttes.
  3. Timen belastes kortet umiddelbart ved booking.
  4. Timer som er booket kan ikke kanselleres.
  5. Timer som ikke blir benyttet refunderes ikke.

Vær oppmerksom på at reglene kan bli endret underveis iløpet av sesongen hvis nødvendig.