Meny Lukk

Lisens

Lisens

Alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før påmeldingsfrist.

Alle spillere som har betalt lisens forrige år får automatisk tilsendt ny lisens på e-post fra Tennisforbundet. Dette skjer vanligvis rundt årsskiftet.

Registrering av nye lisenser skjer via klubben. Send e-post til post@goliatk.no om at du skal delta i en lisenspliktig turnering og ikke har lisens.

Lisensavgiften 2019

  • Barnelisens (født 2007-2013): Kr 0,-
  • Junior (født 2000-2006): Kr 300,-
  • Junior utvidet: Kr 510,-
  • Senior (født 1950-1999): Kr 420,-
  • Senior utvidet: Kr 630,-
  • Veteran (1949 og eldre): Kr 290,- (ingen forsikringsdekning)
  • Veteran utvidet: Kr 630,-

Oversikt over forsikringsvilkår finner du her: Forsikringsvilkår

Forsikringsbevis og dekningsgrad finner du her: Lisens 2019