Meny Lukk

Årsmøte 2017 – Saksliste

Det er tid for årets årsmøte. Dette blir avholdt 30. mars 2017 kl. 19.00 i GTKs klubbhus. Saksliste er som følger:

  • Godkjenne de stemmeberettigete
  • Godkjenne innkallingen og sakslisten
  • Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  • Årsberetning for 2016
  • Årsregnskap for 2016
  • Fastsettelse av medlemskontingent (2018) og timeleie i hallen (2017/2018)
  • Budsjett for 2017
  • Valg
  • Eventuelt

Valgkomiteens innstilling

Saksliste med vedlegg 1-3