Meny Lukk

Klubbmesterskap 2020

Styret i klubben ønsker alle medlemmer velkommen til klubbmesterskap i Golia Tennisklubb. I 2020 blir det arrangert 2 klasser:

KLASSE A: Åpen for alle
KLASSE B: Åpen for alle med unntak av de 8 beste herrelagsspillerne i klubben.

TID:
Begge klasser starter fra 17. august 2020. De første rundene i turneringen må spillerne avtale tid selv med motspilleren.

Semifinale og finale går på følgende tider:
KLASSE A – SEMIFINALE 1: LØRDAG 12. SEPTEMBER 2020 KL. 16.00 – Bane 1 (grus)
KLASSE A – SEMIFINALE 2: LØRDAG 12. SEPTEMBER 2020 KL. 16.00 – Bane 2 (grus)
KLASSE A – FINALE: SØNDAG 13. SEPTEMBER 2020 KL. 14:00 – Bane 2 (grus – nærmest klubbhuset)

KLASSE B – SEMIFINALE 1: LØRDAG 12. SEPTEMBER 2020 KL. 14:00: Bane 1 (grus)
KLASSE B – SEMIFINALE 2: LØRDAG 12. SEPTEMBER 2020 KL. 14:00: Bane 2 (grus)
KLASSE B – FINALE: SØNDAG 13. SEPTEMBER 2020 KL. 12:00 – Bane 2 (grus – nærmest klubbhuset)

Grusbanene holdes av til semifinaler og finaler i klubbmesterskapet 2020. Ved værhindringer på oppsatte datoer setter turneringsleder opp nye datoer for gjennomføring.

TURNERINGSLEDER:
Leiv Peter Løvold, mobil: +47 98 23 48 67

PÅMELDINGSFRIST OG TREKNING:

  • Påmeldingsfrist: 14. august 2020 KL. 15:00
  • Trekning: 15. august 2020 KL. 18:00

Trekning og telefonliste vil bli hengt opp på klubbhuset. Trekningen vil også bli publisert på klubbens hjemmeside.

DELTAKERAVGIFT:
Deltakeravgiften er i år kr. 200 per klasse. Betales via Vipps med kommentar «Klubbmesterskap Klasse X og X» til «20740 – Klubbhuset» ved påmelding. Spillere som melder seg på, men ikke betaler startkontingenten innen påmeldingsfristen, vil ikke bli tatt med i trekningen.

Det er veldig viktig at de innledende rundene blir ferdig før 12. september 2020 når semifinalene skal spilles.

REGLER:

  1. Spillere må selv avtale og booke tidspunkt for de innledende kampene (en time).
  2. Innledende kamper: Flest antall game innenfor en time (som i Club ladder)
  3. Semifinaler og finaler spilles vanlig best av tre sett.
  4. Tidspunkt for kamper skal, i den grad det er mulig, noteres på klubbhuset.

PREMIER OG BALLER:
Klubben stiller med baller i semifinale og finale i begge klasser. I de øvrige kampene må spillerne selv stille med baller. Det blir premier til 1. og 2. plass i begge klasser. Premieutdeling etter finalene 13. september 2020 kl. 17:00.