Meny Lukk

Innkalling til årsmøte i Golia Tennisklubb 2022 – Nytt klokkeslett

Styret innkaller herved til årsmøte i Golia Tennisklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl 21:00.

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

For å sikre en enklest mulig gjennomføring av møtet bes alle som ønsker å delta om å registrere sin deltagelse elektronisk innen 27. mars 2022.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd (herunder lenke til videotjenesten som benyttes), samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under møtet. 

Møtet vil foregå på videotjenesten Google Meet og lenke til møtet vil bli sendt til de som melder seg på.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Send forslaget ditt til post@goliatk.no

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av sakslisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Golia Tennisklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Golia Tennisklubb oppdatert pr. 1. januar 2020

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på e-post anne.marstrander@goliatk.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret