Meny Lukk

Klubbmesterskapet 2022

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til klubbmesterskap i Golia Tennisklubb.

Det blir to klasser i tillegg til en egen klasse for juniorer.

KLASSE A: Åpen for alle
KLASSE B: Åpen for alle med unntak av de 8 beste herrelagsspillerne i klubben.
JUNIORKLASSE : Åpen for yngre medlemmer, (t.o.m. året man fyller 19)

TID:
Alle klasser starter fra 13. august 2022. De første rundene i turneringen må spillerne avtale tid selv med motspilleren. Husk også å booke bane!

Semifinale og finale går på følgende tider:
KLASSE A – SEMIFINALE 1: LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022 KL. 16.00 – Bane 1 (grus)
KLASSE A – SEMIFINALE 2: LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022 KL. 16.00 – Bane 2 (grus)
KLASSE A – FINALE: SØNDAG 11. SEPTEMBER 2020 KL. 16:00 – Bane 2 (grus – nærmest klubbhuset)

KLASSE B – SEMIFINALE 1: LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022 KL. 12.00 – Bane 1 (grus)
KLASSE B – SEMIFINALE 2: LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022 KL. 12.00 – Bane 2 (grus)
KLASSE B – FINALE: SØNDAG 11. SEPTEMBER 2020 KL. 12:00 – Bane 2 (grus – nærmest klubbhuset)

JUNIORKLASSE – SEMIFINALE 1: LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022 KL. 14:00: Bane 1 (grus)
JUNIORKLASSE – SEMIFINALE 2: LØRDAG 10. SEPTEMBER 2022 KL. 14:00: Bane 2 (grus)
JUNIORKLASSE – FINALE: SØNDAG 11. SEPTEMBER 2022 KL. 14:00 – Bane 2 (grus – nærmest klubbhuset)

Grusbanene holdes av til semifinaler og finaler i klubbmesterskapet 2022. Ved værhindringer på oppsatte datoer setter turneringsleder opp nye datoer for gjennomføring.

TURNERINGSANSVARLIG:
Leiv Peter Løvold, tlf. 98 23 48 67

Gøran Alstedt, tlf. 950 88 554

PÅMELDINGSFRIST OG TREKNING:
* Påmeldingsfrist: 10. august 2022
* Trekning publiseres senest 12. august

Trekningsliste vil bli hengt opp på klubbhuset og publisert på hjemmesiden.

DELTAKERAVGIFT:
Deltakeravgiften er i år kr. 200 per klasse kun KLASSE A og B. Betales via Vipps med kommentar «Klubbmesterskap  <spillers navn>» til «20740 – Klubbhuset» ved påmelding. Spillere som melder seg på, men ikke betaler startkontingenten innen påmeldingsfristen, vil ikke bli tatt med i trekningen.

De som melder seg på må klare å avtale tid for spill innen rimelig tid. Dersom noen å meldte ikke klarer å finne tid til å spille, vil arrangementskommiteen stryke vedkommende eller ev trekke lodd om hvem som går videre dersom begge spillere har vanskelig for å finne tid.   Det er veldig viktig at de innledende rundene er ferdigspilt før 10. september 2022 når semifinalene går av stabelen.

REGLER:
1. Spillere må selv avtale og booke tidspunkt for de innledende kampene (en time).
2. Innledende kamper: Flest antall game innenfor en time (som i Club ladder)
2. Semifinaler og finaler spilles vanlig best av tre sett.
4. Tidspunkt for kamper skal, i den grad det er mulig, noteres på klubbhuset.

PREMIER OG BALLER:
Klubben stiller med baller i semifinale og finale i begge klasser. I de øvrige kampene må spillerne selv stille med baller. Det blir premier til 1. og 2. plass i begge klasser. Premieutdeling etter finalene 11. september 2022 kl. 17:00.