Meny Lukk

Påmelding til vårdugnaden

NTF har sammen med Norges Idrettsforbund vært i dialog med helsemyndighetene og har fått dispensasjon til at boblene kan tas ned, med klare råd til hvordan dette skal gjøres (se vedlagte brev til klubbene fra NTF). Dugnaden som var planlagt til lørdag 25. april, vil derfor bli gjennomført, med visse endringer i forhold til tidligere år. Det er viktig at færrest mulig er til stede og det er derfor behov for sterkest mulig dugnadsdeltakere.

Styret har derfor besluttet at barn under 16 år ikke skal være med på dugnaden og at de heller ikke får anledning til å være til stede på anlegget under dugnaden. Det samme gjelder medlemmer som av forskjellige årsaker er i risikogruppe, personer med symptomer på Covid-19, personer som er smittet eller er i karantene/isolasjon. Det er kun de som skal delta på dugnaden som skal være til stede.

Det fremgår av brevet fra NTF hvilke sikkerhetsforanstaltninger som klubben og hver enkelt som skal delta bør gjøre. I tillegg til hansker etc. foreslår vi at de som deltar har med munnbind eller buff/hodeplagg som kan bidra til å forhindre eventuell smitte.

Det er behov for 8 personer fredag 24. april og minst 20 personer lørdag 25. april. Vi ber de som kan melde seg på så raskt som mulig ved å trykke knappen under. Styret vil kontakte den enkelte for avtale om oppmøte.